Умения Аркиландия

Подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото

За проекта

Обща цел на проекта е да подпомогне включените организации и бенефициенти от България и Италия да обменят идеи и планове във връзка с:

  • борба с дискриминацията и интеграция;
  • професионално включване (интеграция на пазара на труда);
  • социално включване;
  • осигуряване на възможности за учене през целия живот и използване на новите информационни технологии;
  • търсене на работа и осигуряване на равни възможности на младежи в неравностойно положение.

30Специфична цел на проекта: приложение на иновативни подходи за идентифициране и отговаряне на потребности от професионално обучение на безработни, представители на малцинствени групи и младежи в риск в сферата на съхраняването и възстановяването на архитектурно наследство, както и предоставяне на услуги, използване на нови технологии за организиране на тези услуги, експериментиране на обща методика за развитие и управление на територията, свързана с осъзнаване на присъщия икономически и културен ресурс и ценността на идентичността, която е необходима и като модел за развитие, който да се приложи на нов етап в цялостния процес на планиране на територията.

Целеви групи:

  • безработни (особено в сектор строителство), младежи в риск от изключване, представители на малцинства, заинтересовани от развитието на нови умения в сферата на възстановяването и съхраняването на местно архитектурно наследство.
  • представители на ПОО организации/ институции, предоставящи обучения.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s