Умения Аркиландия

Подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото

Основни дейности

Основните дейности на проекта са:16

  1. Изучаване на цялостния АРКИЛАНДИЯ подход – представяне на опита и резултатите от изпълнението на пилотния АРКИЛАНДИЯ
  2. Проучване: културно-архитектурните ресурси на територията, реставраторските умения и занаятчийството като решение за подобряване на възможностите за заетост и териториално управление на ЕС ниво.
  3. Трансфер на обучителна програма за предоставяне на услуги в сферата на оценката на културното и архитектурно наследство на територията, квалификация за възстановяване и поддръжка на местно архитектурно наследство, базирана върху подхода АРКИЛАНДИЯ, възможности за използване на нови технологии за организиране на тези услуги.
  4. Промоциране и разпространение на информация за резултатите от проекта, обмяна на информация, добри практики и опит.
  5. Обмен на програмни и проектни ръководители, екип, обучители и обмен на опит на място.
  6. Управление, мониторинг, оценка и отчитане на проекта.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s