Умения Аркиландия

Подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото

Очаквани резултати

This slideshow requires JavaScript.

Очакваните от проекта резултати са следните:

 • Детайлен анализ на подход Аркиландия и мотивирано предложение за подбор на елементи, подходящи за трансфер към българската практика. Изготвен на български и английски език с резюме на италиански.
 • Детайлно проучване относно ефектите от целевите обучения на кадри за целите на възстановяването и съхраняването на архитектурно наследство – социални, икономически и културни ефекти. Проучването ще включва както опита от Аркиландия, така и опита от други сходни инициативи, подпомогнати по програма ЕQUAL. Проучването ще бъде изработено на български и английски език, с резюме на италиански език.
 • Адаптирана и трансферирана програма за квалификация.
 • Изготвен списък, анализ на заинтересованите страни и методология за въвличане в проектните дейности и информиране.
 • Проведено пилотно обучение с представители на целевата група – безработни, младежи в риск, представителите на малцинства.
 • Изготвени плакат, брошура, 2 информационни статии в печатен вариант на български, електронен вариант на български, английски и италиански.
 • Изработен проектен уеб-сайт на български език, с резюмета на английски и италиански. Всички продукти (анализи, проучвания, въпросници, промоционни материали и статии) ще бъдат свободно достъпни на сайта.
 • Изработен регулярен електронен бюлетин – поне по едно издание на всеки два месеца.
 • 5 информационни семинара за представители на целевата група – младежи в риск, представители на малцинствата и безработни – в общините Велико Търново, Ловеч, Тетевен, Видин, Враца.
 • Поне 20 интервюта с представители на местни организации, предоставящи ПОО.
 • 2 конференции – в началото и края на проекта.
 • Проведени 2 3-дневни разменни визити на екип, експерти и обучители от двете страни
 • Изготвени мониторинг матрици за всички проектни дейности.
 • Изготвена оценка на ефективността на проекта и постигнатите резултати.
 • Изготвени технически и финансови отчети по проекта.
 • Проведени 3 реални партньорски срещи, както и поне 4 виртуални срещи чрез използване на ресурсите на flashmeeting.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s