Умения Аркиландия

Подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото

Постигнати резултати

 • Адаптирана и трансферирана учебна програма за квалификация. Достъп до програмата можете да получите тук.
 • Втора информационна статия “Съхраняване и възстановяване на архитектурно наследство и изграждане на културни райони на територията”. Версии на български, английски и италиански език.
 • Електронен информационен бюлетин №11 месец януари 2015г.
 • Електронен информационен бюлетин №10 месец декември 2014г.
 • Електронен информационен бюлетин №9 месец октомври 2014г.
 • Електронен информационен бюлетин №8 месец август 2014г.
 • Електронен информационен бюлетин №7 месец юни 2014 г.
 • Първа информационна статия “Интегрирана консервация на архитектурно културно наследство, насочена към устойчиво развитие на територията – добри практики в областта на устойчивата интегрирана консервация и подобряването на възможностите за заетост и управление на територията”. Версии на български, английски и италиански език.
 • Електронен информационен бюлетин №6 месец април 2014 г.
 • Анализ “Добри практики в областта на устойчивата интегрирана консервация и подобряването на възможностите за заетост и управление на територията”. Версии на български  и английски език. Резюмета на анализа на български, английски и италиански език.
 • Електронен информационен бюлетин №5  месец февруари 2014 г.
 • Електронен информационен бюлетин №4   месец декември 2013 г.
 • Анализ “Интегрирана консервация на архитектурно културно наследство, насочена към устойчиво развитие на територията”. Версия на български и английски език.  Резюме на анализа на български, английски  и италиански език.
 • Електронен информационен бюлетин №3  месец октомври 2013 г.
 • Проведено учебно посещение в Сардиния, Италия, 27-29 септември 2013г. Тук можете да намерите изчерпателен доклад от посещението.
 • Електронен информационен бюлетин №2   месец септември 2013 г.
 • Първият електронен бюлетин по проект “Умения Аркиландия – подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото” вече е факт. От тук може да получите достъп до него.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s